I write because no one listens to me when I speak.

Friday, September 2, 2011


Ayaw ba ng mga lalaki ng mga paliwanag ?
Paki-klaro naman o ,
Ang hirap kasi .
>.<"