I write because no one listens to me when I speak.

Saturday, September 17, 2011

Kung sabagay, Sino ba naman ako .. ? Di naman kawalan para sa kanya ? .. Kasi ako ung lang naman ung naging pangalawa . Parang wala lang .. Ganun lang naman talaga siguro silang mga lalake . TSP . >.< Hindi marunong makiramdam. T.T