I write because no one listens to me when I speak.

Friday, September 23, 2011

Maraming salamat po. ;))Ipinaubaya buong buhay nila,
Pangalawang magulang, turing natin sa kanila.
Pagmamahal at halaga,
Sa ati’y buong pusong inaruga.

Sa bawat araw nating nakakasama ,
Bawat mali’y naiitama.
Ngala’y Bb. Lita Andal,
Gurong sa aki’y tunay na napamahal.

Kanyang mga pangaral,
Kasamang natutunan habang siya’y kasamang nag-aaral.
Wastong Gawain at asal,
Pati na rin ang pang-araw araw na pagdadarasal.

Sa kanya’y akoy nagbago,
Nailabas kung ano ang nasasa-loob ko.
Mga natatago kong talento,
Nagawa niyang ilabas, at mapaigi pa ito.

Nagpapasalamat ako sa kanya,
Sa lahat ng dumating saking mga biyaya
Pangarap ay masuklian sa kanya,
Ang mga bagay na sa aki’y talagang nagpasaya.


Kimberly M. Julio
July 18, 2011