I write because no one listens to me when I speak.

Wednesday, November 23, 2011

Wala akong ganang magkwento at ibahagi ang mga nararamdaman ko.
-.-''