I write because no one listens to me when I speak.

Saturday, November 5, 2011

Part II. ♥Ang Bilis bilis ng panahon , ganun na lang rin ang kabilis ang paglimot mo sakin ? ..
Isang taon na ang nakalilipas , ganito pa rin ako sa'yo. Grabe .